Terug naar overzicht

‘Met iPad in de klas kun je veel makkelijker differentiëren’

Jeroen
woensdag 26 januari 2022
Door Jeroen

Digitale technologie als middel om leerachterstand weg te werken

Met iPad in de klas kun je veel makkelijker differentiëren’

Scholen bereiden kinderen voor op de toekomst en die toekomst kent heel veel digitalisering. Toch is de mate van technologie binnen scholen doorgaans laag. Het onderwijs ontkomt er dan ook niet aan om technologie een grotere rol binnen het curriculum te geven dan nu vaak het geval is, stelt Frank IJdema, manager Onderwijs bij Amac Pro.

Technologie stelt leerkrachten in staat om eenvoudiger te differentiëren in een klas. “Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om te helpen de tijdens de pandemie opgelopen leerachterstanden weg te werken. De ene leerling heeft meer last van een achterstand dan een andere. Dat betekent dat je als docent per leerling moet kijken wat diegene nodig heeft en juist technologie kan je daar enorm goed bij helpen”, zegt IJdema. De meeste kinderen groeien op met schermen om zich heen en zijn vaak heel handig met technologie. In veel gevallen zelfs handiger dan de leerkracht, maar dat is geen reden om devices en apps te weren uit de klas, vindt de Amac-trainer. “Het biedt onderwijskundig juist enorme voordelen.” Zo zorgt bijvoorbeeld een iPad ervoor dat een leerling vrijwel altijd en overal kan leren; of hij nu thuis is of in de klas zit. “Een device biedt toegang tot een enorme wereld aan kennis. Bovendien kunnen leerkrachten met de juiste tools precies zien hoe en wat een kind leert en beheerst.”

Veilig kader

Scholen spelen een belangrijke rol in het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden, waaronder bijvoorbeeld mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking vallen. Die vaardigheden leert een kind ook thuis, maar doordat ze zo’n groot deel van de dag op school doorbrengen, moet het ook daar leren omgaan met technologie en het digitale leven. “Die vaardigheden zijn net zo belangrijk als leren rekenen, schrijven en lezen”, stelt IJdema. “Juist een school kan een veilige omgeving bieden om kinderen kleine stapjes in de grote wereld te laten zetten binnen een kader. Het is belangrijk dat leerlingen leren wat ze online wel en niet kunnen doen. Ik denk dat de rol voor het onderwijs op dit vlak heel groot zou moeten zijn, maar op dit moment gebeurt dat nog te weinig. Daar ligt voor het onderwijs een enorme kans. Om kinderen ook op digitaal gebied voor te bereiden op hun toekomst.”

Op dit moment is het nog heel afhankelijk van de keuzes van een school of de thuissituatie van een kind, welke technologie het leert kennen

Behoefte aan kennis

Niet alleen is het belangrijk dat kinderen leren werken op digitale devices en hoe ze zich online zouden moeten gedragen, maar daarbij is het ook cruciaal dat leerlingen met verschillende apparaten en besturingssystemen in aanraking komen. “Op dit moment is het nog heel afhankelijk van de keuzes van een school of de thuissituatie van een kind, welke technologie het leert kennen. Voor hun ontwikkeling is het goed wanneer ze van zoveel mogelijk devices en technologieën leren wat je ermee kunt en wat niet, wat de voor- en nadelen zijn”, stelt IJdema.

Zijn visie wordt ondersteund door Sebastiaan Bliemert, directeur van de School voor ICT bij ROC Mondriaan, een mbo-school in Den Haag en Delft, die op zijn school onlangs is gestart met het aanbieden van Apple in het curriculum, naast het bestaande Microsoft en Linux. Vanuit het bedrijfsleven, waar de school nauw mee samenwerkt, bleek dat er behoefte was aan mensen met kennis van het beheer van macOS en iOS en het programmeren van applicaties in Swift, de programmeertaal van Apple. “Ik vind het belangrijk dat onze studenten ook leren om houten huizen te bouwen in plaats van alleen maar betonnen huizen. Al ons onderwijs is nu gestoeld op Windows en Linux, maar er is daarbuiten nog een heel andere wereld die we niet kunnen bedienen met ons huidige lesmateriaal.”

Onderwijsdoelen bereiken

Om leerkrachten te kunnen trainen in digitale vaardigheden, zijn er nog wel professionaliseringstappen nodig in het onderwijs, stelt IJdema. “Wanneer een leerkracht op dit moment op drie verschillende niveaus kan differentiëren in een klas, is het echt wel een baas. Dat is zo ontzettend moeilijk. Technologie maakt dit eenvoudiger. Het biedt je meer tools en de mogelijkheid om beter te volgen wat een leerling doet. Maar om dit te kunnen inzetten, moeten docenten worden getraind. En dat niet alleen, ze moeten – en eigenlijk de hele school – goed bepalen hoe ze technologie in willen zetten om hun onderwijsdoelstellingen te kunnen bereiken en verbeteren.”

Waar blended learning voor de pandemie al her en der ingezet werd, heeft het door de lockdowns een vlucht genomen. Het is volgens IJdema een mooie vorm om onderwijs mee in te richten. “Want dat er technologie beschikbaar is, wil niet zeggen dat per se alles digitaal moet. Bij blended learning zoek je naar de beste tool voor de taak. Soms is dat een boek, soms een schrift en soms een iPad. Het gaat erom de juiste keuze te maken om tot het beste resultaat te komen.”

Meerwaarde in onderwijs

Maar dat vergt wel een verandering in de mindset van veel leerkrachten. “Veel leraren zien, zeker na de lockdowns, digitalisering als het lesgeven in Teams en dat is het. Hoewel de pandemie de drempel om technologie te gebruiken in het onderwijs fors heeft verlaagd, is het nu zaak om de kans te grijpen om slagen te maken in het onderwijs. Iedereen heeft nu kennis kunnen maken met technologie, maar wat ga je nu verder doen als school en als docent? Wat behoud je, waar zit de winst en wat kan er beter? Ik hoop dat onderwijsinstellingen nu verder durven en gaan nadenken over de volgende stappen op dit gebied.” Daarvoor is het noodzakelijk dat leerkrachten devices kunnen gaan inzetten. Niet alleen het bedienen moeten ze onder de knie krijgen, maar het is belangrijk dat ze ook kunnen gaan zien waar een iPad meerwaarde kan bieden in hun onderwijs. “En scholen zelf moeten kijken hoe ze technologie inpassen in hun onderwijsvisie. Ze ontkomen er niet aan om technologie een grotere rol te geven dan het nu heeft in het onderwijs. Dat kost tijd en ontwikkeltijd. Die is er wel, maar de vraag is of het onderwijs er ook genoeg prioriteit aan geeft.”

Veiligheid en privacy op school

Vrijwel nergens zijn veiligheid en privacy zo belangrijk als in het onderwijs, waar gewerkt wordt met gegevens van kinderen. Om de veiligheid van die data zo goed mogelijk te kunnen borgen, is een Apple-device bij uitstek geschikt. Bovendien is iPad eenvoudiger te beheren en zo in te stellen dat leerlingen en leerkrachten zich vooral op de lessen kunnen concentreren. Bovendien biedt een speciale omgeving voor leraren, Klaslokaal, de mogelijkheid om de voortgang van leerlingen binnen een les te volgen en zo klassikaal toch één-op-één te kunnen differentiëren. Standaard is de privacy van Apple-apparatuur extreem goed geregeld. En dat is belangrijk wanneer kinderen zich over het internet bewegen en aan het leren zijn wat ze daar wel en beter niet kunnen doen.


Neem contact op

Meer weten over de mogelijkheden van Apple in het onderwijs? Onze specialisten van Amac Onderwijs vertellen je graag meer.

Jeroen
woensdag 26 januari 2022
Door Jeroen