Terug naar overzicht
Quick Scan

Amac Quick Scan

In 9 stappen naar succesvol digitaal onderwijs.

Het onderwijs verandert in hoog tempo en de digitale revolutie is in volle gang. Omdat het inzetten van digitale leermiddelen meer is dan alleen de aanschaf van een leermiddel, heeft het onderwijsteam van Amac Pro negen elementen gedefinieerd. Elk element speelt een rol bij de implementatie van digitaal onderwijs. En om helder te krijgen welke elementen ingezet moeten worden voor een succesvol digitaal onderwijs op jouw school, heeft Amac Pro de Quick Scan voor digitaal onderwijs ontwikkeld.

Het maakt niet uit of jouw school net begint of al veel verder is met de inzet van digitale leermiddelen. Jouw school bepaalt, Amac Pro begeleidt. We kijken samen wat er mogelijk is.

Waarom een Quick Scan?

In het onderwijs zijn digitale leermiddelen niet meer weg te denken. Maar de inzet van deze digitale leermiddelen creëert niet automatisch een meerwaarde voor de leerling. De inzet van digitale leermiddelen is een complex proces dat bestaat uit verschillende elementen. En een proces van leren. Een proces van vallen en opstaan. Ervaren wat niet en wat juist wel werkt. En vooral een proces van tijd.
Neem contact op met Amac Onderwijs

Hoe werkt de Amac Quick Scan?

Via digitale enquêtes onder docenten, management en ICT-ers kunnen wij een beeld geven van de huidige stand van zaken én de ambitie op het gebied van de digitalisering van jullie onderwijs.

Naast negen elementen heeft Amac Onderwijs vijf dimensies gedefinieerd. Deze dimensies beschrijven de mate van jullie ontwikkeling in de digitalisering van het onderwijs.

Het resultaat van de Quick Scan

De enquêtes vormen het uitgangspunt voor het plan van aanpak dat Amac Onderwijs op basis van de uitkomsten opstelt. In het plan van aanpak zal voor elk van de negen elementen duidelijk zijn welke stappen gezet moeten worden en wanneer.

De Quick Scan levert een rapport met advies en aanbevelingen. Dit rapport bevat alle diensten en producten die helpen om de implementatie van het digitale onderwijs te verbeteren en uiteindelijk het onderwijs in het geheel.

Negen elementen

Het inzetten van digitale leermiddelen vraagt om meer dan alleen de aanschaf van een leermiddel. Zeker als het gaat om het creëren van onderwijskundige meerwaarde. Amac Pro heeft negen verschillende elementen gedefinieerd. Elk element bevat een aspect, dat niet kan ontbreken in het fundament van jullie digitale onderwijs.
Ontdek de negen elementen

Vijf dimensies van onderwijs

De Quick Scan geeft inzicht in jullie huidige situatie en ambitie in het digitale onderwijs. De weg hiernaartoe verloopt in vijf stappen, die wij ‘dimensies’ noemen. De Amac Quick Scan plaatst jouw onderwijsinstelling naar aanleiding van de antwoorden van jouw docenten, management en ICT-ers in de dimensies behorende bij jouw huidige situatie en ambitie.
Wat zijn de vijf dimensies?

Amac Pro helpt je op weg

Ben je al helemaal overtuigd of wil je meer informatie over de mogelijkheden van Apple voor jouw organisatie? Wij komen graag met je in contact om de voordelen van Apple voor professionals te bespreken.