Terug naar overzicht
Negen elementen

Negen elementen

De reis naar digitaal onderwijs.

Hoe staat jouw school ervoor op het gebied van digitalisering? De Quick Scan onderzoekt dit aan de hand van negen elementen. Elk element bevat een aspect dat niet kan ontbreken in het bouwwerk van het digitaal onderwijs. Niet elk element zal voor elke school relevant zijn. Bijvoorbeeld omdat een aspect al voldoende aandacht heeft gehad en al is uitgewerkt. Desondanks moet er op alle elementen een goede focus blijven.
Neem contact op met Amac

Visie en missie

Het hebben van een missie en visie is essentieel voor het onderwijs in het algemeen en personalisatie van het leerproces in het bijzonder. Door de komst van nieuwe digitale mogelijkheden zijn er veel veranderingen die vragen om een herziening van de visie en missie. Amac Pro heeft ruime kennis en ervaring om te adviseren en begeleiden bij het vinden van antwoorden, het formuleren van een visie en bijbehorende missie. Ook bij het bepalen van de stappen die moeten leiden tot realisatie van de gestelde doelen kunnen we een rol spelen. Een van de opties is een tweedaagse workshop om visie te bepalen en een plan te schetsen dat moet leiden tot realisatie van de visie.

Strategische planning

Wanneer er veranderingen zijn in het onderwijsproces, is het onmogelijk om de hele school te laten werken aan een plan voor implementatie. Om een breed draagvlak te creëren is het van belang een team samen te stellen dat een evenwichtige afspiegeling vormt van alle afdelingen binnen de school. Amac Onderwijs kan deel uitmaken van, of advies geven aan het kernteam. Op basis van onze ervaringen uit de praktijk kunnen we het proces (bij)sturen en begeleiden, zonder dat het wiel compleet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Implementatieplanning

Amac kan adviseren en begeleiden bij het maken van keuzes en het ontwikkelen van een plan. Hierbij maken we gebruik van de specifieke kennis en achtergrond van onze medewerkers. De onderwijsmedewerkers Amac Pro hebben een achtergrond met onderwijs, techniek of IT en in Apple en de rol van Apple in het onderwijs. Op basis van deze achtergrond kunnen we voor elke school een plan op maat ontwikkelen.

Financiering

De financiering van apparatuur en bijbehorende dienstverlening is vaak een belangrijk vraagstuk bij de implementatie van technologie in het onderwijs. Amac Pro biedt advies en begeleiding op het gebied van financiering. Samen met de school zoeken we naar de best passende oplossing. Hierbij kunnen we eventueel gebruik maken van de kennis en diensten van de financieringspartners.

Professionele ontwikkeling

Door de inzet van iPad in het onderwijs, moet de leraar/docent andere kennis en vaardigheden beheersen. Apple heeft hiervoor Apple Professional Development ontwikkeld, een opleidingsprogramma dat helpt met de professionele begeleiding van medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie. Amac Pro heeft een eigen Apple Education Trainer (AET) in dienst die Apple Professional Development (APD) trainingen mag geven. Deze trainingen gaan onder andere in op leiderschap, basisvaardigheden, ontwikkelen van lesprogramma’s en onderwijsondersteuning. Naast de APD trainingen heeft Amac Pro ook eigen trainingen ontwikkeld, om onderwijsinstellingen nog beter van dienst te kunnen zijn. Bovendien is onze trainer ook curriculum specialist. Door de combinatie van APD, Amac Onderwijstrainingen en curriculum advies kunnen we een trainingstraject op maat samen te stellen.

Gemeenschap mobiliseren

Leren vindt niet alleen meer plaats op school, maar ook ver daarbuiten. Door de inzet van mobiele technologie is er de mogelijkheid overal te kunnen leren. Het is daarom van belang alle betrokken partijen te betrekken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Amac Pro kan door middel van inspiratie sessies en events laten zien wat er speelt in het onderwijs in het algemeen en op de school in het bijzonder. Daarnaast kunnen we een rol spelen in de communicatie naar betrokken partijen.

Leermiddelen

Apple en het onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De iPad biedt ongekende mogelijkheden die veel verder gaan dan alleen een ‘boek achter glas’. Apple biedt veel eigen apps, maar daarnaast zijn er ook veel apps en andere vormen van content van andere partijen. Samen met de curriculum specialist van Amac Pro kunnen we scholen helpen een pakket met content samen te stellen die aansluit bij de behoefte van de school.

Meten van succes

Om te weten wat het effect is van de invoering van iPad of Mac in het onderwijs, is het van belang voortdurend een vinger aan de pols te houden. Zowel kwantitatief, maar ook kwalitatief. Scholen die regelmatig rapportages verzamelen kunnen vrij eenvoudig aanpassing doorvoeren. Amac Pro heeft eigen meetinstrumenten ontwikkeld die kunnen meten wat het huidige effect van technologie in het onderwijs is. Met de uitkomsten van deze meting kunnen we onderwijs instellingen heel gericht feedback leveren en het ontwikkelproces bijsturen. Naast onze eigen instrumenten kunnen we scholen ook adviseren en begeleiden bij onderzoek dat de school in eigen beheer wil uitvoeren.

ICT-infrastructuur

De ICT-infrastructuur is een essentiële stap in de realisatie van de gestelde visie. De IT-afdeling moet vanaf het begin worden betrokken bij het proces, waarbij zij een faciliterende rol spelen. Apple heeft tools ontwikkeld die de IT-afdeling kunnen helpen en ondersteunen bij een succesvolle implementatie. Amac Pro heeft eigen technische consultants in dienst. De consultants kunnen advies geven op het gebied van Wi-Fi, servers en meer specifieke (Apple) tools als MDM, DEP en VPP. Ook scholing van de IT-medewerkers behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast helpen de consultants bij installatie, inrichting en beheer.

Amac Pro helpt je op weg

Ben je al helemaal overtuigd of wil je meer informatie over de mogelijkheden van Apple voor jouw organisatie? Wij komen graag met je in contact om de voordelen van Apple voor professionals te bespreken.