Terug naar overzicht

‘Samen met Amac innoveren we ons onderwijs’

Jeroen
maandag 10 januari 2022
Door Jeroen

ROC Mondriaan School voor ICT integreert Apple-kennis in curriculum

ROC Mondriaan School voor ICT integreert Apple-kennis in curriculum

De enige manier voor onderwijsinstellingen om te zorgen dat innovaties daadwerkelijk benut worden, is door het onderwijs zelf te innoveren. Onderwijsvernieuwing is een belangrijke drijfveer voor Sebastiaan Bliemert, directeur van de School voor ICT bij ROC Mondriaan, een mbo-school in Den Haag en Delft. “ICT staat niet meer op zichzelf, maar is verweven in vrijwel alle beroepsgroepen.”

Een aantal jaren geleden startte de School voor ICT van het ROC Mondriaan met het samenstellen van een nieuw curriculum. Om de vaardigheden die studenten krijgen aangeleerd optimaal te laten aansluiten bij de behoefte uit de markt, werd er een ophaalronde bij ICT-bedrijven gehouden. Zij konden aangeven wat studenten wel of niet konden en welke competenties ze misten bij afgestudeerde leerlingen. “Daaruit bleek onder meer dat er behoefte was aan mensen met kennis van het beheer van macOS en iOS en het programmeren van applicaties in Swift, de programmeertaal van Apple”, vertelt Bliemert. 

Vanuit die vraag ontstond de wens om Apple-kennis in ons onderwijs op te nemen. “Maar er was nog een versneller. Binnen ons projectonderwijs in de opleiding Software development was een groep zorginstellingen betrokken waarvoor onze studenten een mobiele app moesten maken. Deze instellingen gaven aan dat zij voornamelijk met Apple-apparatuur zoals iPads werkten, en dat ze graag een native app zouden willen, in plaats van een Android-app die ze met een omweg op de iPads moesten laten werken”, zegt Bliemert. Eén en één was twee voor de directeur en hij diende een innovatie-aanvraag in bij het college van bestuur van de school. “Ik vind het belangrijk dat onze studenten ook leren om houten huizen te bouwen in plaats van alleen maar betonnen huizen. Al ons onderwijs is nu gestoeld op Windows en Linux, maar er is daarbuiten nog een heel andere wereld die we niet kunnen bedienen met ons huidige lesmateriaal.”

‘In de markt is behoefte aan kennis van Apple-apparatuur’ 

Sexy Apple Lab

Bliemert stak de innovatie-aanvraag niet in op apparatuur, maar voor vernieuwend onderwijs. “Onderwijsvernieuwing is essentieel in mijn ogen.” Behalve een leverancier die apparatuur kon leveren, zocht de directeur naar een partner die niet alleen de docenten kon trainen in de nieuwe vaardigheden, maar ook kon putten uit een breed netwerk zodat er een realistische klantvraag voor leerlingen kan worden geformuleerd. “Amac Onderwijs kwam met totaalaanbod en na een aantal gesprekken had ik het vertrouwen dat zij konden leveren wat we zochten.” Er waren drie zaken noodzakelijk: ten eerste moesten er devices komen om het Apple Lab op de School voor ICT in te richten. “We noemen dat expres een lab in plaats van een computerruimte, want een Apple Lab klinkt natuurlijk veel sexyer”, glimlacht Bliemert. Dat lab is bedoeld om te kunnen experimenteren, zodat studenten van de opleiding Software development hun apps op verschillende Apple-devices kunnen testen, maar het biedt ook mogelijkheden voor studenten IT Systems and Devices om hun beheervaardigheden uit te bouwen. “Bovendien willen we op termijn ook toepassingen als AR kunnen toevoegen aan dat lab.”

Meedenken met onderwijsinnovatie

Een tweede stap in het traject was het opzetten en inrichten van een eigen AppStore. “Met zo’n corporate app store komen er extra features beschikbaar waardoor onze studenten ook daadwerkelijk apps kunnen maken en die kunnen uitproberen in het lab.” Tot slot wilde Bliemert dat Amac Onderwijs mee zou denken over innovatie in het onderwijs. “Vaak wordt daarvoor een boek gebruikt dat je van A tot Z kunt doorwerken, maar dat is natuurlijk dodelijk saai. Ik wil uitdagend en innovatief onderwijs bieden aan mijn studenten.” Dus werd ervoor gekozen om de Apple-kennis en -vaardigheden als keuzedeel in het tweede jaar van de opleidingen IT Systems and Devices en Software development aan te bieden. “Maar hier is nog geen mbo-lesmateriaal voor. Dat stelt ons in staat om uit te zoeken hoe we dat willen inrichten. Dat is een proces dat we samen met Amac Onderwijs aanpakken.”

‘Amac is inhoudelijke gesprekspartner voor vernieuwing van ons onderwijs’

Vernieuwing laten beklijven

Bliemert ziet twee grote voordelen van deze onderwijsvernieuwing. “Studenten die kiezen voor deze specialisatie, worden tijdens het keuzevak, echt even uit hun comfort zone getrokken. Dat geeft een andere ervaring en biedt nieuwe inzichten. Een ander voordeel vind ik dat mijn collega’s, de docenten, ook op een andere manier naar onderwijs gaan kijken. Dat geeft enorm veel energie. Hoewel we vaker bijscholing en scholing volgen, merk ik dat we – mede door de drukte van alledag – toch snel terugvallen in datgene wat we altijd al deden, in plaats van wat we graag zouden willen. Onderwijsvernieuwing is tijd creëren en dat doen we in dit traject echt waardoor het beter beklijft.”

Maatschappelijke uitdagingen

Amac Onderwijs leverde de School voor ICT op ROC Mondriaan deskundige trainers op zowel beheer- als softwareontwikkelingsgebied. “Zij waren ook echt sparringpartners voor de docenten, niet alleen op technisch-inhoudelijk vlak, maar ook op onderwijsinhoudelijk vlak.” Voor Bliemert is het belangrijk om ook andere studierichtingen te betrekken. “Mijn drijfveel is om iets te bieden dat voor veel beroepscontexten waarde heeft. ICT’ers zitten niet meer in de kelder van een bedrijf, maar hebben relevante functies in de zorg, logistiek, energietransitie en op talloze andere vlakken.” Daarom betrekt Bliemert graag andere studierichtingen bij zijn opleiding zodat studenten in gezamenlijke projecten met elkaar moeten samenwerken. “Ik werk graag aan maatschappelijke opgaves waarbij ICT het smeermiddel is.” Op deze manier zijn bijvoorbeeld de zorginstellingen betrokken in een samenwerking tussen de opleiding Zorg en Welzijn en de School voor ICT. “Wanneer we zorg en techniek bij elkaar brengen en studenten in een vroegtijdig stadium kunnen laten zien welke meerwaarde deze integratie biedt, voeden we een nieuwe generatie op die technologie in de zorg als gegeven ervaart.”

‘Ik werk graag aan maatschappelijke opgaves waarbij ICT het smeermiddel is’

Rol van Apple

Apple zelf heeft ook interesse getoond in het traject dat ROC Mondriaan en Amac Onderwijs samen aangaan om mbo-onderwijs te creëren op het gebied van Apple-apparatuur en -software en draagt bij in de vorm van twee masterclasses. “Enerzijds komt die interesse voort uit het feit dat wij mensen met dit keuzevak in aanraking laten komen met een technologie die ze van huis uit niet standaard meekrijgen”, vertelt Bliemert. “De studenten bij ons op school hebben niet allemaal standaard een iPhone of thuis een iPad. Van huis uit hebben zij niet altijd de middelen om zich deze technologie eigen te maken, maar doordat wij hen die kans geven op school, leiden we mensen op die aan de vraag van de markt kunnen voldoen. Die kennis hebben van het beheer van Apple-devices en de ontwikkeling van iOS-apps. Dat biedt Apple natuurlijk voordelen, maar ik bezie het vooral vanuit het oogpunt van mijn studenten. Hun arbeidskansen worden met deze specialisatie vergroot.” Anderzijds is Apple geïnteresseerd in de samenwerking met de zorg. “Ze hopen hiermee ook de adaptatie van hun producten in de zorg te vergroten.”

Zelfstandig werken

De afgelopen maanden zijn de docenten van de School voor ICT getraind door Amac Onderwijs. Vanaf de tweede helft van het nieuwe jaar kunnen de eerste studenten het keuzevak Apple gaan volgen in een traject dat zo’n tien weken duurt. “Het doel bij de Software development-studenten is dat ze in vijf weken een redelijk Swift-programma kunnen bouwen en dat ze vervolgens nog vijf weken de tijd hebben om alle uitdagingen en issues die ze daarbij tegenkomen, op te lossen”, schetst Bliemert. “We zetten het bewust niet neer als lessenserie, maar hebben een aantal contactmomenten met de studenten waarna ze zelfstandig in het nieuwe Apple Lab tussen andere lessen door aan hun applicatie kunnen werken.”

‘Amac Onderwijs is een partner die meedenkt en voor kwaliteit gaat’

Masterclasses van Apple

Eind april moeten de studenten een app opleveren voor de groep betrokken zorginstellingen. “Onlangs kregen ze al een masterclass van Apple over de ‘design principles’ van het bedrijf en tegen het einde van het keuzedeel volgt er nog een masterclass over hoe je een app kunt pitchen”, vertelt de directeur. Nadat de eerste lichting studenten het keuzedeel hebben afgerond, gaat Bliemert met zijn collega’s bespreken hoe het gegaan is, maar ook welke plek de Apple-vaardigheden in het curriculum innemen. “Op termijn kunnen we dit zelfs aan het reguliere curriculum toevoegen, maar vooralsnog wil ik dat we het keuzedeel op een vernieuwende manier leren en blijven aanbieden. De opbrengst van het keuzedeel moet voorlopig vooral zijn: werken de apps en het onderhoud van het Apple Lab?”

Open deur naar de toekomst

Wat Bliemert betreft is het lesmateriaal dat nu ontwikkeld wordt in samenwerking met Amac Onderwijs shareware, maar hij is ook zeer pragmatisch. “Het gaat er niet om dat iedere mbo-opleiding dit nu moet aanbieden. Als mbo-instelling moeten we luisteren naar het werkveld waarvoor we onze studenten opleiden. Uiteindelijk is het belangrijk dat we vaardigheden bieden waar de beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld wat aan heeft.”

Hij heeft de samenwerking met Amac Onderwijs als zeer prettig ervaren. “Het is een partner die meedenkt, mee kán denken en die voor kwaliteit gaat. De trainers zijn heel benaderbaar, hebben kennis van het onderwijsveld en ik kan makkelijk en snel met de organisatie schakelen. Het is een prettige gesprekspartner.” Bliemert hoopt dan ook dat de deur naar samenwerking met Amac Onderwijs open blijft. “Ik zou graag willen dat we in de toekomst ook op andere manieren kunnen samenwerken als het gaat om op andere plekken studenten te laten leren. Misschien moeten onze studenten wel allemaal stage lopen bij een Amac-winkel of moeten ze kunnen meedelen in incentives of nieuw materiaal dat Amac-medewerkers krijgen. Zo creëren we niet alleen ambassadeurs, maar ook betere toekomstige beroepsbeoefenaars.”


Meer weten over de mogelijkheden van Apple in het MBO? Of heb je andere vragen over Apple in het onderwijs? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Neem contact op

Foto: Rob Oo
Jeroen
maandag 10 januari 2022
Door Jeroen